Om stein

I dag er mangfoldet av stentyper mye større enn fra gammelt av. Flere firmaer har i dag spesialisert seg på import av gravmonumenter. Det gjør at de fleste stenhuggerier i dag har et mye bredere spekter av stentyper å velge i. Kvaliteten på det som blir importert er selvsagt fullt på høyde med de mer tradisjonelle typene, som har vært på markedet i mange år. (Nordiske stentyper) Vi har som et supplement valgt å ta inn en del modeller, for å ha et størst mulig utvalg til våre kunder.

I butikken har vi selvsagt også de mest tradisjonelle stentypene utstilt.

Norske natursteiner.

honefoss-om-stein_03